Bahçeli’den yeni anayasa için 4 öncelik

YENİ ANAYASA İHTİYACI OLDUĞU AÇIK: “Yürürlükteki 1982 Anayasası’nda 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir. Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır.

SİYASİ VE HUKUKİ ÇELİŞKİLER: Anayasası eski sisteme göre hazırlanmış, yönetim sistemi yeni esaslara göre reforma bağlanmış bir ülkenin siyasi ve hukuki çelişkilerden kurtulmasının başkaca bir seçeneği yoktur. Parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla Türkiye’nin ufkunun perdelenmesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni en azından zaafa uğratma riski taşımaktadır.

DÖRT ÖNCELİK: Yeni anayasayla birlikte; düşünce ve ifade özgürlüğünün sağlam esaslara bağlanması, milli birlik ve kardeşlik bağlarının sürdürülebilir ve süreklilik arz eden demokratik kriterlerle bağıtlanması, devlet ve millet arasındaki karşılıklı sorumlulukların sarih bir şekilde bağdaştırılması, yeni yönetim sistemiyle örtüşen devlet yapısının bağlayıcılığı ve hukuk mevzuatındaki gerekli düzenlemelerin yapılması ele alınmalıdır.

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ: Hazırlanacak anayasa; terör, yoksulluk, yolsuzluk, hayat pahalılığı ve işsizlik musibetlerini yenmiş bir ülke olmasına destek vermeli, modern demokrasilerde olduğu gibi fikir, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel hak ve özgürlükler güvence altına alan devlet bünyesine kavuşmayı temin etmeli, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı tahkim edecek bir uzlaşmayı sağlamalı, birlikte yaşama kültürünü daha da pekiştirmelidir.

KURULUŞ İLKELERİ: Anayasa’nın ana fikrini teşkil eden Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, üniter siyasi yapısı ile dilinin Türkçe olduğu ilkesi kuruluş ilkeleridir. Ve böyle kalmalıdır.”