İnternet Haberleri

60 BİN CİVARINDA İCRA BİLDİRİMİ GELDİ
Ziraat Bankası yetkililerinden edinilen bilgiye göre, KEY ödeme listelerinin yayımlanmasından sonra, hak ediş sahiplerinden alacakları olanlar, bu hakedişe el koyabilmek için bankaya icra bildirimi gönderiyor. Bu nedenle KEY parası almak isteyen bazı vatandaşlar, icra konması nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Yetkililer, şimdiye kadar KEY ödemelerin istinaden gönderilen 160 bin icra bildirimi konusunda işlem yapmak durumunda kaldıklarını belirtiyor.

YÜZDE 12,5 ZAMLI ALACAKLAR
KEY için bu yıl Mart’ta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Yani bu listede adı yer alanlar, önceki ödemelere göre yüzde 12,5 daha yüksek para alacaklar. Ödemeler için gerekli kaynak, Hazine tarafından Emlak GYO’ya aktarılıyor. İlan tarihlerinden itibaren 5 yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazine’ye irad kaydedilecek.